Priser for våre tjenester

Planleggingen av en gravferd består av mange elementer og det er mange valg som må tas. Vi veileder deg i de ulike valgene slik at gravferden passer de økonomiske rammene.

cosmos flowers, flowers, meadow-1138041.jpg

Priseksempel nr. 1

Første faktura eksempel i prislisten er inkludert en enkel, hvit kiste, enkel dekorering i seremonirom med 2 x 7-armet lys og fot/kubbelys. Ellers alt man trenger for en enkel gravferd med kistepynt. Inkluderer alle bestillinger, meldinger og eventuelt krav til nav. Tilvalg kan være trykte program og annonse i lokal avis.

Priseksempel nr. 2

Andre faktura eksempel inneholderen hvit kiste T4. Det er pyntet i seremonirom med 2 pyntedekorasjoner, 2 x 7-armet lys og 4 stk. fot/kubbelys. Det er også tatt med 50 stk. trykte program med fargemotiv og annonse i en større avis. Inkluderer alle bestillinger, meldinger og eventuelt krav til nav.

Priseksempel nr. 3

Tredje faktura eksempel viser gravferd uten seremoni.

Det som påvirker en sluttfaktura, er blant annet dødsannonse i flere aviser og valg av blomster.

 

 

Priseksempel, enkel gravferd med seremoni

 • Kiste, komplett med utstyr, Basis nr. 64 hvit kr. 7166,-
 • Pynting, kirken/kapellet med lys, utstyr kr. 1200,-
 • Administrasjonskostnader             kr. 1450,-
 • Frakt av utstyr til seremonisted    kr. 250,-
 • Stell og nedlegg i kiste kr. 1200,- 
 • Hygienetiltak kr. 205,-
 • Bårebil i hjemkommune kr. 1100,-
 • Mannskap ved overføring fra sykehjem kr. 1640,-
 • Byråhonorar kr. 3990,-
 • Assistanse i kirken/kapellet, forberedelse og gjennomføring    kr. 3500,-

Totalt Inkludert mva. kr. 21.701,-

 

Mulige tilvalg:

 • Dødsannonse, kun på nett, kr. 570,-
 • Dødsannonse i avis, 75 mm. fra ca. kr. 1750,-
 • Kistepynt / båredekorasjon, fra     kr. 50,- til kr. 4.500,-
 • Trykte program, 50 stk. fra            kr. 1182,- til kr. 1725,

Priseksempel for en mer påkostet gravferd

 • Båredekorasjon/kistepynt med to 
 • trykte bånd kr. 4300,-
 •  Kiste, T4, hvitlakkert, heltre furu, komplett med utstyr kr.10600,- 
 • Annonse i større avis 75 mm høyde kr. 3090,-
 • Pynting i kirken/kapellet med lys, utstyr, 2 pyntedekorasjoner          kr. 1950,-
 • Trykte program, 75 stk. kr. 1931,-
 • Frakt av utstyr til seremonisted    kr. 250,
 • Administrasjonskostnader kr. 1450,
 • Assistanse i kirken/kapellet           kr. 3950,-
 • Nedlegging i kiste og påkledning  kr. 1200,-
 • Hygienetiltak kr. 205,-
 • Båretransport kr 1100,- (eksempel)
 • Mannskap 2 timer ved overføring fra dødssted (eksempel) kr. 1640,-
 • Byråhonorar, inkluderer alle              meldinger og bestilling av tider     kr. 3990,-
 • Solosang inkl. forsang på              fellessangene kr. 4000,-

Totalt inkludert mva. kr 39.656,-

Her er inkludert annonse i avis, sangsolist, kistepynt og det som ofte hører med når man har gjort sine valg for en begravelse eller bisettelse. Det kan trekkes ut eller justeres varer eller tjenester etter ønske og behov.

 

Priseksempel for gravferd
uten seremoni

 • Kiste, Prisma, enkel, ubehandlet spon kr. 5500,-
 • Transport fra dødssted til            krematoriet eller gravsted kr. 2868,-
 • Stell og nedlegg i kiste kr. 1200,
 • Hygienetiltak kr. 205,-
 • Byråhonorar. Møte for signering av papirer og meldinger kr 820,-
 • Administrasjonsavgift – avgiftspliktig kr. 1450,-

Totalt inkludert mva. kr. 12.043,-

 

 

     Last ned prisliste, våre tjenester:
 
 • Vi kan levere andre typer kister.
 • Mindre og større kistedekorasjoner
 • Dekorering i seremonirom etter ønske med pent pynteutstyr.
 • Solist, sang eller instrumental, fra kr. 2500 til kr. 4500.
 • Vårt byråhonorar er fra kr. 1950 – medium kr. 3990 – maksimum kr. 4500. Dette inkluderer alle nødvendige meldinger som må til før gravferd. Inkluderer også søknad om transportstøtte og eventuell behovsprøvd gravferdstønad fra NAV.
 • Kommunale avgifter: Bruk av lokal kirke med prest og organisttjeneste koster ikke noe i hjemkommune. Utenom hjemkommune, gjelder lokale satser. 
 • Feste av enkel, ny grav er kostnadsfri i fredningstiden (20 år) i hjemkommune. Hvis det festes opp dobbel grav, må man betale for ledig grav ved siden av.Lokale satser. Ca. kr. 190 til 300 pr. år.
 • Ved kremasjon vil det, for enkelte kommuner tilkomme kremasjonsavgift.
 • Totalbeløp inkluderer søknad til NAV om behovsprøvet stønad hvis det er grunnlag for dette. Angående spørsmål om behovsprøvet gravferdsstønad. Vennligst ta kontakt for informasjon. Vi informerer om reglene under samtalen med pårørende og tar oss av denne søknaden. Følger også opp, fram til eventuell utbetaling foreligger.    
 • Ved lengre transport som faller utenom NAVs stønadsordning må pris avtales. Transportrefusjon etter særskilte regler. Krav om transportstønad kan rettes til NAV når hjemtransporten er mer enn 20 km. – Egenandel kr. 2.868,- Ved rett til stønad vil også eventuell transport til krematoriet bli dekket av denne egenandelen. Vi ber om fullmakt fra pårørende og tar oss av denne søknaden.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.