Urner benyttes i de tilfellene pårørende eller avdøde ønsker kremering i stedet for tradisjonell begravelse til å oppbevare avdødes aske. Vi fører et stort utvalg urner, og alle våre urner kommer fra produsenten Trostrud-Freno.

Mange pårørende som benytter Begravelsesbyrå Nilsen AS velger kremasjon, og med kremasjonsavgiften følger det en standard urne i enkel utføring som de fleste velger å bruke. Vårt begravelsesbyrå dekker Sørum, Årnes, Romerike, Nes, Skarnes, Odal, Fet og Aurskog.

Historien bak urner

Urner til oppbevaring av avdødes aske er benyttet i mange sivilisasjoner rundt i verden. Urner ble benyttet så tidlig som i antikkens Hellas. Disse ble ofte plassert i columbarium, et minnested for de som ikke lenger var med.

Rutiner ved begravelse av urner

Vanlig tradisjon sier at man har en seremoni med kiste som blir kjørt til krematoriet. Man kan også kjøre kisten med avdøde direkte til krematoriet, uten seremoni.

Man kan da legge til rette for en urnebegravelse / seremoni på det stedet hvor urnen skal settes ned. Dette blir ofte gjort når avdøde har sitt nettverk annet sted enn der dødsfallet fant sted og det er lang reise / transport. Urne skal jordsettes eller spres for vinden innen 6 måneder etter dødsfall. Urnen oppbevares på krematoriet inntil det er satt tid for nedsettelse eller det foreligger godkjent søknad for askespredning.

Askespredning

Askespredning søkes om hos fylkesmannen i det fylket det er ønskelig at spredning av aske skal finne sted. Denne søknaden besørger vi. Vi vil også sørge for at askeurnen blir hentet på krematoriet og utlevert til pårørende. Spredning av aske kan gjøres på åpen fjord, på fjellet, eller i skogområder som ikke er turområde. Litt forskjellige rutine i fylkene for hva som godkjennes.

Ønsker du mer informasjon om urnebegravelse, urnenedsettelse eller spredning av aske- ta kontakt.