Vi i Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr henting av avdøde i hjemmet, på sykehus eller på institusjon etter avtale med pårørende.

NAV kan dekke deler av kostnadene

På sine nettsider opplyser NAV at de ved behov kan dekke nødvendige utgifter til gravferden i form av en gravferdsstønad. I all hovedsak utbetaler NAV opptil 23.990 kroner til utgifter knyttet til selve gravferden. Når det gjelder transport av avdøde kan nødvendige utgifter dekkes dersom avdøde må transporteres over 20 km, mot en egenandel på 2.399 kroner.

Besøk NAV sine sider for å lese mer om hvilke utgifter de dekker og for å finne informasjon om hvordan du søker.

Dødsfall i utlandet

Dersom avdøde befinner seg utenfor Norden må etterlatte dekke hjemtransport selv, eller benytte seg av eventuell reiseforsikring. Skulle det være ønskelig at avdøde gravlegges et annet sted enn der vedkommende var bosatt, må utgifter i forbindelse med dette også dekkes av etterlatte.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål i forbindelse med dødsfall og transport av kiste eller båre. Du finner vår kontaktinformasjon her.