Det transporteres med bil over forholdsvis lange avstander før det lønner seg å
benytte fly eller tog. NAV dekker transporten hjem til nærmeste, naturlige gravplass når denne transporten er over 20 km. – Egenandel på kr. 2272,-

Ved kremasjon dekker NAV all transport av kisten i forbindelse med dødsfallet, inkludert kjøring til krematoriet. – Egenandel på kr. 2272,-Utenfor Norge må man dekke hjemtransport selv, eller gjennom reiseforsikring. Hvis man dør der man bor, men vil gravlegges et annet sted, må man dekke alt selv.