Når et dødsfall inntreffer sitter de pårørende ofte igjen med både sorg og mange spørsmål. Når du som pårørende tar kontakt med oss, skal du få svar på alt du lurer på. Vi vil også ha mange spørsmål du må ta stilling til, men dette skal vi hjelpe deg gjennom. Vi setter av godt med tid for å kunne gå gjennom alt som kan være relevant for gravferden. Vi snakker også om hvordan dødsfallet skal offentliggjøres og setter opp dødsannonser. Vi vil også sammen gjøre valg når det gjelder kiste og seremoni. Her kan du lese mer om ulike gravferdsseremonier.

Pårørendesamtale hos deg, på vårt kontor eller over nett/telefon

For å legge til rette for gravferd, kan denne pårørendesamtalen foregå på et av våre kontorer på Sørumsand eller Årnes, eller hjemme hos pårørende. Dette er en samtale som skal gis nødvendig tid, hvor viktige avgjørelser for avskjedsstunden skal taes. I vår moderne, tekniske verden hvor pårørende kanskje ikke bor i rimelig nærhet, kan også denne samtalen finne sted gjennom telefon, nettside, e-post og scanning av papirer med nødvendige underskrifter.