Det er flere og flere som ønsker å bli gravlagt på fellesgraver eller i minnelunder. Det opprettes stadig flere muligheter for dette rundt omkring i landet. I mange tilfeller er det avdøde selv som har ytret ønske om å gravlegges slik, for å avlaste etterlatte og pårørende ved å frigjøre dem fra arbeidet med å stelle og vedlikeholde en personlig gravplass.

Stell av minnelunder

Det finnes flere alternativer for minnelunder i Norge. Avdøde kan gravlegges på en anonym eller navnet minnelund. I begge tilfeller er det den lokale gravplassmyndigheten som sørger for utforming, stell og beplantning av minnelunden. Ved slike fellesgraver er det ikke tillatt for pårørende å foreta stell og beplantning, men det vil i mange tilfeller være mulig å tenne et lys for avdøde. Kostnader i forbindelse med anonyme og navnede minnelunder, settes i henhold til lokale satser.

Anonym og navnet minnelund

På en anonym minnelund vil gravens plassering kun være kjent for gravplassmyndighetene og pårørende vil ikke ha mulighet til å være tilstede under begravelse eller urnenedsettelse. Når kisten eller urnen er plassert vil pårørende få beskjed om dette. Det vil ikke være mulig for pårørende og etterlatte å sette opp noen form for markering av graven eller avdødes navn.

Velger man å gravlegge avdøde på en navnet minnelund, vil det være mulig for pårørende å føre opp avdødes navn på en navneplate. Utover dette er det ikke mulig for pårørende og etterlatte å sette opp egne gravminner, blomster eller lignende. Det er imidlertid mulig for pårørende å være tilstede under nedsenking av kiste eller urnenedsettelse. I tillegg er det mulig for etterlatte å reservere plass ved siden av avdøde.

Her finner du skjema for søknad om nedsettelse av urne på en navnet eller anonym minnelund.

Dersom du ønsker mer informasjon om minnelunder, må du gjerne kontakte oss via telefon eller e-post her.