Det er i mange kommuner opprettet minnelund hvor det kan settes ned urne. Dette er noe som stadig flere velger, da det medfører mindre behov for stelling av grav for de pårørende. Minnelunden kan være både navnet og anonym. Felles for begge alternativer at det er lokal gravplassmyndighet som sørger for utforming, stell og beplantning av minnelunden. Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning.
Kostnader knyttet til minnelund er etter lokale satser.

Anonym minnelund

Anonym minnelund har en felles minnesten, uten navn. Man får ikke være til stede ved nedsettelse av urne her, og man får bare beskjed når urnen er satt ned. Plassering av urnen er kun kjent for lokal gravplassmyndighet.

Navnet minnelund

Stadig flere steder i ladet tilbys det nå navnet minnelund. Navnet minnelund har navneplate. Kan også reservere plass ved siden av og det er anledning til å være med å sette ned urne. Navneplate og reservasjon av plass ved siden av må man betale for etter lokale satser.
Følg lenken under for mer informasjon om minnelunder: