Ved et dødsfall er det mye som skal arrangeres. Vi hjelper deg med alt du måtte ha av spørsmål på et av våre kontorer i Sørumsand og Årnes, eller via telefon og e-post.
Feste av gravsted kan bare finne sted ved dødsfall, og ikke bestilles på forhånd.
Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er frigrav i fredningstiden på 20 år.
Den ledige graven må festes etter gjeldende regler i kommunen. Dette gjelder i maksimalt 20 år, og kan fornyes. Årlige avgift i er året etter lokale satser.
Tidligere benyttet gravsted kan benyttes til urnegrav, selv om fredningstiden på 20 år ikke er gått ut.

Gravsted i annen kommune eller ved siden av ektefelle

 
Hvis man ønsker å gravlegge i annen kommune enn den avdøde har bodd i den siste del av livet, tar de fleste kommuner betalt for gravferden. I disse tilfeller er lokale takster gjeldende.
Dette gjelder også om avdøde skal gravlegges ved siden av sin ektefelle i tidligere festet grav.

Stelling og pynting av grav

Føler man at det vil bli vanskelig å få stelt gravstedet, kan man opprette et gravlegat.
Kirkevergekontoret tar da på seg å plante og vanne gravstedet i sommerhalvåret.
Det kan også pyntes med vinterkrans om man ønsker det. Dette ordnes ved henvendelse til kirkevergens kontor.