Kirkelig seremoni

Denne kan foregå i kirken eller krematoriet. En kirkelig seremoni består av minnetale, andakt/tale og 3 salmer som man velger ut av Norsk Salmebok. En er relativt fri til å bruke annen musikk i tillegg, etter ønske. CD-musikk er ikke godkjent i alle kommuner, men det meste av musikk kan fremføres med hjelp av en god solist. Begravelsesseremoni avsluttes på kirkegården med fellessang og jordfestelse.
Kremasjonsseremoni har jordfestelse inne i kirken og avsluttes med å bære kisten ut i bilen. Bilen kjører til krematoriet og pårørende og frammøtte står igjen ved kirken.
Kremasjonsseremoni kan også avholdes i krematoriekapell, som en kirkelig seremoni. Da foregår alt i kapellet og kisten blir stående igjen her.

Etter kremasjonseremoni vil det bli satt ned urne i tidligere etablert gravsted, i nytt festet gravsted, eller i minnelund. Dette skjer normalt 4 – 8 uker etter seremonien i kirken/kapellet.

Human-Etisk seremoni

Denne kan foregå i et sykehjem eller sykehuskapell, krematoriekapell eller annet nøytralt rom.
Samfundshus og kulturhus kan også egne seg godt for en slik seremoni. Enkelte kapeller i forbindelse med kirke er også godkjent for slik bruk. Forutsetningen er at seremonirommet ikke har religiøse symboler som ikke kan dekkes til. Denne ledes av en taler fra Human-Etisk Forbund. Denne tjenesten koster ikke noe for medlemmer. For ikke-medlemmer koster tjenesten kr. 3000. Denne seremonien kan inneholde fellessang, solomusikk, CD-musikk, diktlesing i tillegg til minnetale. Program settes sammen i samarbeid med taleren fra Human-Etisk forbund. Det avsluttes med å bære kisten ut til bilen for kjøring til gravstedet sammen med pårørende, eller til krematoriet

Livssynsnøytral seremoni

Denne kan ledes av et familiemedlem, eller taler kan leies inn.
Denne seremonien kan inneholde det pårørende vil at seremonien skal inneholde. Den kan ha et human-etisk uttrykk, den kan ha religiøse innslag, fellessang, som også kan være salmer, diktlesing, solomusikk og CD-musikk i tillegg til minnetale.
Seremonien avsluttes med å bære kisten ut i bilen, for kjøring til gravsted med følge av pårørende, eller til krematoriet.