For mange er en verdig og personlig begravelse viktig for å bearbeide sorgen og hedre den avdøde. I Begravelsesbyrået Nilsen har vi siden 1947 opparbeidet oss lang erfaring med å skreddersy verdige begravelser. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, slik at vi kan bistå med å organisere en verdig begravelse som er i tråd med både avdøde og pårørendes ønsker.

Begravelsesbyrået Nilsen bistår deg

Dersom det er ønskelig tar vi oss av alt det nødvendige arbeidet som foreligger etter dødsfall og som oppstår i forbindelse med begravelsen. Våre medarbeidere har også kompetanse til å følge opp nærmeste pårørende og andre berørte.

Begravelser for alle trosretninger

Begravelsesbyrået Nilsen bistår med alle oppdrag i forbindelse med gravferd, uavhengig av avdøde og pårørendes trosretning og livssyn. Vi tilbyr både kirkelig, humanistisk og livssynsnøytral seremoni. Les mer om de ulike gravferdsseremoniene her.

Verdig transportering

Dersom et dødsfall finner sted i utlandet, kan våre medarbeidere bistå de pårørende med verdig hjemtransport av avdøde. I de aller fleste tilfeller vil transport med bil være den mest hensiktsmessige løsningen. Vi tar oss av alle formaliteter og sørger for at all transport over lange avstander finner sted i henhold til norsk og eventuelt andre lands regelverk. Ønsker du mer informasjon om transportering av kiste eller båre, kan du klikke her.

En verdig begravelse

Vi er stolte av å kunne tilby en rekke produkter og tjenester som bidrar til at enhver begravelse blir både personlig og verdig. Det er i mange tilfeller viktig for den pårørende å kunne tilpasse begravelsen etter sine og den avdødes ønsker.

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr

Bisettelse som alternativ til begravelse

Som et alternativ til begravelse, hvor kisten senkes ned i jorden, er det mulig å velge en bisettelse med påfølgende urnenedsettelse etter kremasjon. Dette er noe mange etterlatte velger. Her kan du lese mer om bisettelser.

Etter kremasjon kan urnen nedlegges på en gravlund. Dersom pårørende og etterlatte ønsker det, er det mulig å søke om askespredning eller utlevering av urne. Krematoriet oppbevarer urnen inntil det er fastsatt dato for urnenedsettelse eller søknad om askespredning er godkjent. Les mer om urnenedsettelse og askespredning her.

 

Kontakt oss gjerne her om du har ytterligere spørsmål om begravelse og bisettelse.