Vi i Begravelsesbyrået Nilsen AS har siden 1947 jobbet med å skreddersy verdige
begravelser. Våre tilbud gjør det mulig å lage en verdig begravelse som er i tråd med hva
avdøde og pårørende ønsker. Vi tar for oss alt det nødvendige arbeidet som foreligger etter
dødsfall, og følger opp nærmeste pårørende og eventuelt også andre berørte.

Begravelser for alle trosretninger

Uavhengig av trosretning avdøde eller pårørende hører til, kan vi som begravelsesbyrå bistå
med alle oppdrag i forbindelse med gravferd.
Har dødsfallet skjedd i utlandet bistår vi også med alle oppgaver, og sørger for at
formaliteter rundt langtveisfrakt går riktig for seg i henhold til gjeldende lover og regler både i
Norge og det landet avdøde befant seg i.

Et bredt spekter av produkter til en verdig begravelse

Vi er stolte av å kunne tilby en rekke produkter som er med på å gjøre begravelsen både
personlig og verdig. Som pårørende kan du selv velge hva du ønsker slik at begravelsen blir
slik du ønsker innen:
● Blomster
● Musikkforslag
● Gravstein
● Kiste og urner
● Programhefter
● Salmeforslag

Kremasjon

Om du ønsker å se på et alternativ til kistebegravelse, er kremasjon noe mange velger. Ved
kremasjon blir avdøde brent i kremasjonsovn, og asken samles i en urne. Urnen kan
nedlegges på gravlund, som er mest vanlig, men vi kan også ta oss av søknad for
askespredning eller utlevering av urne om dette ønskes av pårørende eller avdøde.