Vi kan være behjelpelig ved begravelse eller bisettelse

 • Legge til rette tider for bisettelse og begravelse.
 • Skaffe lokale og taler for livssynsnøytral eller Humanistisk seremoni.
 • Egen hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet.
 • Levering av kiste, vi har forskjellige typer på lager.
 • Nedlegging i kiste.
 • Kjøring fra dødsstedet til kirke eller kapell.
 • Ordne med offentlige papirer og meldinger.
 • Søke om eventuelt behovsprøvd gravferdshjelp og transportstøtte.
 • Trykking av program og takkekort.
 • Hjelp til utforming av dødsannonse / takkeannonse og bestilling av disse.
 • Formidle solosang eller -musikk. – Gode, profesjonelle musikere.
 • Formidle minnesamvær og bevertning.
 • Tar oss av søknad ved ønske om askespredning og utlevering av urne.
 • Levere blomster og pynting i kirken/kapellet.
 • Vi besørger også transport med fly, tog, båt eller bil over lengre avstander.
 • Formidle innskrift av navn og oppussing av gravmonumenter.
 • Salg av nye gravmonumenter og tilleggsutstyr.

Les mer om bisettelse, humanistisk begravelse og dødsbo her.