Søknad om askespredning og utlevering av urne

Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har stadig flere nordmenn valgt kremasjon fremfor tradisjonell gravferd. Man sprer da asken på et avtalt sted, for eksempel over åpent hav eller i høyfjellet. Spesifikke områder der det gis tillatelse til å spre aske varierer fra fylke til fylke. Man må søke tillatelse fra Statsforvalteren, og det er Gravferdsloven § 20 som regulerer lovgivningen. På tross av at det kan foreligge skriftlig ønske fra avdøde om kremasjon og askespredning, er det til syvende og sist den som organiserer gravferden som avgjør om det faktisk skal gjennomføres.

Utlevering av urne på krematoriet

Det er vanlig at kremering blir foretatt etter to-tre dager. Urnen er som regel klar for å utleveres tre-fire uker etter bisettelsen. De pårørende kan hente urne på krematoriet selv. En godkjent søknad fra Statsforvalteren må imidlertid forevises for at urne skal kunne utleveres. Asken må spres innen seks måneder etter kremasjonen har funnet sted. Dette er krematoriets ansvar å følge opp. Askespredning er et privat arrangement og urnen skal hentes ut fra krematoriet rett før avreise til avtalt spredningssted. Det er viktig å notere seg at ved askespredning tillates det verken å opprette gravsted på en gravlund eller å tilføye en navneinskripsjon på en allerede eksisterende familiegravsten. Det er også fint å være klar over at foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter barn under 18 år.

Sted for askespredning

Man kan både spre asken på vann eller ute i naturen. Ved spredning over vann er det tillatt å utføre dette på åpen sjø, i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann. Man kan likevel ikke spe aske i områder der det er mye fritidstrafikk, bebyggelse eller mye anvendte strender. Når det gjelder spredning på land, blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. Det er også her viktig at det blir utført i områder som ansees å være relativt øde og uten mye ferdsel.

Slik søker du

Du kan sende inn et søknadskjema med søknad om askespredning. Søknadsskjema finner du enkelt under planlegg et dødsfall og askespredning. Søknaden vil behandles av Statsforvalteren i fylket du ønsker at asken skal spres. Det er fremdeles mulig å søke i form av et fysisk brev, da sender du direkte til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Man må ha fylt 15 år for å kunne søke om askespredning. Det er alltid opp til den lokale Statsforvalteren å avgjøre om området er egnet eller ikke. Det kan blant annet være underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, eller andre spesielle grunner til at et sted ikke blir godkjent for askespredning.

Enkelte ønsker at spredningen skal bli gjort over et lite område i nærheten av for eksempel familiens hytte. Her vises det da til lovforarbeidene hvor det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelse med askespredning ved bebyggelse. Asken skal spres der det enkelt vil bli tatt opp i naturen og at den ikke kan bli funnet igjen.

nature, sunset, road-3348129.jpg

Slik kler du deg i en begravelse

Tradisjonelt sett har vi i Norge kledd oss i svart i en begravelse. Selv om det fremdeles er visse normer ...
Les mer →
cornflowers, sunset, mosquitoes-5352633.jpg

Hva er programmet i begravelser?

Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt ...
Les mer →
plant, spring, flowers-1300809.jpg

Slik velger du blomster til begravelsen

Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å ...
Les mer →
hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Hvordan planlegge en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn ...
Les mer →
drop, splash, impact-2437729.jpg

Offentlige papirer og meldinger i forbindelse med dødsfall

Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ...
Les mer →
waterdrop, water pearls, raindrop-862316.jpg

Hvorfor velge kremering

Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste ...
Les mer →
dandelion, flower, flying seed-6266231.jpg

Hvordan velge begravelsesbyrå

Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går ...
Les mer →

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

eksempelbilde

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.