Klikk her for å åpne musikkforslagene i Spotify

I dette forslaget finnes mange av de vanlige, kjente salmene ved kirkelig gravferd.
Men hele Norsk Salmebok kan brukes, I tillegg til noen salmer fra S97 og Sangboken.Alltid freidig 416 N0S
Alt står i Guds fadershånd 308 NoSBedre kan jeg ikke fare 836 NoS
Bred dina vida vingar 816 NoS
Blott en dag 490 NoSDeg være ære 187 NoS
Deilig er jorden 056 NoS
Det er makt i de foldede hender 047 S97
Den store hvite flokk 244 NoS
Din fred skal aldri vike 864 NoS
Du er Gud over år og tider 257 NoS
Døden skal vike 196 NoS
Dype, stille, sterke milde 552 NoS
Det hev ei rose sprunge 038 NoS

Ein fin liten blome i skogen 492 NoS
Eg er ein gjest i verda 857 NoS
Eg veit i himmerik ei borg 843 NoS
En dalende dag, en stakket stund 830 NoS

Fager kveldsol smiler 812 NoS

Gjør døren høy, gjør porten vid 005 NoS
Gud, når du til oppbrudd kaller 838 NoS

Han tek ikkje glansen av liet 346 NoS
Herre Gud, ditt dyre navn og ære 268 NoS
Herre, måtte dette skje 140 S97
Her møtes alle veie 826 NoS
Hellig, hellig, hellig 272 NoS
Hjemme i himlen 146 S97

I dine hender, Fader blid 596 NoS
I himmelen, i himmelen 844 NoS
Ingen er så trygg i fare 487 NoS
Ikke en spurv til jorden 454 NoS

Jeg er i Herrens hender 497 NoS
Jeg er en seiler på livets hav 862 NoS
Jeg løfter opp til Gud min sang 014 NoS
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 856 NoS
Jesus lever, graven brast 179 NoS
Jesus det eneste, helligste reneste 423 NoS
Jesus, som iblant oss står 181 NoS
Jesus, styr du mine tanker 601 NoS

Kjærlighet fra Gud 669 NoS
Kjærlighet er lysets kilde 223 NoS
Klippe du som brast for meg 124 NoS
Kirken den er et gammelt hus 689 NoS
Kom, kom og hør et gledens ord 331 NoS

Lei milde ljos 414 NoS
Lovsyng Herren! Han er nær 586 NoS
Lykksalig, lykksalig 836 Sangb.

Milde Jesus, dine hender 354 NoS

Navnet Jesus, blekner aldri 086 NoS
Nå er livet gjemt hos Gud 866 NoS
Når mitt øye, trett av møye 849 NoS
No livnar det i lunnar 765 NoS
Nærmere deg, min Gud 468 NoS

O bli hos meg 814 NoS
Overmåte full av nåde 269 NoS

Se, solens skjønne lys og prakt 808 NoS
Sorgen og gleden de vandrer til hope 463 NoS
Store Gud, vi lover deg NoS
Sørg du for meg, Fader kjær 303 NoS
Så ta da mine hender 608 NoS

Tenk, når engang, den tåke er forsvunnet 855 NoS

Velt alle dine veie og all din hjertesorg 460 NoS
Vær meg nær, å Gud 389 NoS
Vår Gud han er så fast en borg 295 NoS

Å, tenk når engang samles skal 508 NoS
Å,hvor salig å få vandre 858 NoS
Å leva, det er å elska 698 NoS