Denne siden viser Kjøl Steinindustris tilbudssteiner. Øvrige modeller kan sees gjennom link nederst på denne siden. Prisene er inkludert navn og datolinje i sølv eller lakk, frakt og montering med opprettingsgaranti. Disse tilbudssteinene leveres i samme steinsort og størrelse som avbildet med vist dekor.

Se link til Kjøl Steinindustri, nederst på denne siden.

  • Tillegg for gullskrift kr. 1.000,-
  • Tillegg for minneord kr. 500,-
  • Tillegg for navn og datolinje nr. 2, lakk, sølv eller gull kr. 1.500,-

Gravsteiner

Vi har et godt av norskproduserte gravsteiner.

Kataloger over monumenter og tilleggsutstyr, som fugler, lykter og rammer rundt blomsterbed, kan lånes hos oss
Inkludert i prisen på stein er nnhogging av navn med fødsels- og dødsdato, frakt og oppsetting og også opprettingsgaranti som ofte kan være godt å vite

Inkludert i prisen på stein: Innhogging av navn med fødsels- og dødsdato, frakt og oppsetting.
Link til hovedside : Kjøl Steinindustri