For mange er blomsterkranser og andre dekorasjoner en viktig del av seremonien når en av de nærmeste skal begraves eller bisettes. Vi i Begravelsesbyrået Nilsen ønsker å kunne tilpasse enhver gravferd til både avdøde og pårørendes ønsker. Derfor tilbyr vi et stort utvalg av blomsterdekorasjoner som egner seg godt uansett valg av gravferdsseremoni, enten den er kirkelig, humanistisk eller livssynsnøytral.

Vår blomsterkatalog

I vår blomsterkatalog finner du blant annet fotografier av ulike blomsterdekorasjoner som kan egne seg til begravelse- eller bisettelsesseremonier. Katalogen er først og fremst ment som hjelp til nærmeste pårørende og etterlatte som planlegger den avdødes gravferdsseremoni.

Klikk her for å se vår blomsterkatalog.

Her finner du prisliste som inkluderer de ulike blomsterdekorasjonene og -kransene.

Bestille blomster til pårørende og gravferdsseremoni

For personer utenfor familien som stod den avdøde nær og som ønsker å sende blomster til gravferden eller de pårørende, kan dette bestilles via våre minnesider. På minnesidene finner du avdødes dødsannonse, eventuelt vedkommendes personlige minneside, samt muligheten til å gi blomster og minnegaver.

Minnesidene våre finner du her.

Øvrige blomster kan bestilles via lokale forhandlere:

Årnes Blomster AS: www.aarnesblomster.no

  • Telefon: 63912080
  • E-post: aarnes.blomster@interflora.no

Floriss Sørumsand: www.floriss.no

  • Telefon: 63826752
  • E-post: sorumsand@floriss.no

Odal Blomster, www.odalblomster.no

  • Telefon: 62961334
  • E-post: odal.blomster@interflora.no

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester og tilbud? Ta gjerne kontakt med oss via e-post eller telefon. Du finner vår kontaktinformasjon her.