I tillegg til prisliste med min. og max. priser etter krav til prisopplysning av 2013, kan det lastes ned vår komplette prisliste som inkluderer 3 fakturaeksempler.
   Første faktura eksempel i prislisten er inkludert en enkel, hvit kiste, enkel dekorering i seremonirom med 2 x 7-armet lys og fot/kubbelys. Ellers alt man trenger for en enkel gravferd med kistepynt. Inkluderer alle bestillinger, meldinger og eventuelt krav til nav. Tilvalg kan være trykte program og annonse i lokal avis.
   Andre faktura eksempel inneholderen hvit kiste T4. Det er pyntet i seremonirom med 2 pyntedekorasjoner, 2 x 7-armet lys og 4 stk. fot/kubbelys. Det er også tatt med 75 stk. trykte program med fargemotiv og annonse i en større avis. Inkluderer alle bestillinger, meldinger og eventuelt krav til nav.
   Tredje faktura eksempel viser gravferd uten seremoni. Det som påvirker en sluttfaktura, er blant annet dødsannonse i flere aviser og valg av blomster.
  • Vi kan levere andre typer kister.
  • Mindre og større kistedekorasjoner
  • Dekorering i seremonirom etter ønske med pent pynteutstyr.
  • Solist, sang eller instrumental, fra kr. 2000 til kr. 4000.

Vårt byråhonorar er fra kr. 1950 – medium kr. 3250 – maksimum kr. 3.900. Dette inkluderer alle nødvendige meldinger
som må til før gravferd. Inkluderer også søknad om transportstøtte og eventuell behovsprøvd gravferdstønad fra NAV.
Kommunale avgifter: Bruk av lokal kirke med prest og organisttjeneste koster ikke noe i hjemkommune. Utenom hjemkommune, gjelder lokale satser.

Feste av enkel, ny grav er kostnadsfri i fredningstiden (20 år) i hjemkommune.
Hvis det festes opp dobbel grav, må man betale for ledig grav ved siden av.
Lokale satser. Ca. kr. 160 til 280 pr. år.

Last ned prisliste, trykk på lenken under :

Prisopplysning etter lov av 2013

PRISLISTE VÅRE TJENESTER – pr. 1. februar 2019