Begravelsesbyrået nilsen as nilsen gravferd årnes logo

Personvern

Angående nye regler/krav om personvern av 25. mai 2018 (GDPR)

Informasjonen vi innhenter blir lagt inn i vårt datasystem og vår server, som kun våre aller
nærmeste medarbeidere har tilgang til gjennom eget passord og kode. Programleverandør
som må slippes inn på vår server i enkelte anledninger, så som ved oppdateringer og
vedlikehold, er underlagt strenge regler vedrørende personvern.

For å kunne utføre oppdrag og sende meldinger, slik det offentlige krever må vi kunne hente
inn nødvendig informasjon.
Opplysninger vi henter inn er navn, adresse, fødselsdato og år (6 siffer), telefonnummer og
epostadresse på den som skal være ansvarlig for gravferden og det samme for den person
som skal være fester av gravsted. De samme opplysningene vil vi spørre om angående
arvinger i boet for innmelding til tingrett.

I de tilfeller vårt byrå skal søke om behovsprøvd gravferdsstønad, får vi tilgang til
likningsutskrift for avdøde og eventuell gjenlevende ektefelle, etter fullmakt gitt av den
person som har signert som ansvarlig for gravferden. Likningsutskrift mottar vi, enten i
konvolutt, eller at skatteetaten legger denne inn i vår digitale postkasse. Denne
likningsutskriften følger søknad til NAV. Alle papirutskrifter blir makulert hos oss.

Opplysningene som er gitt oss/innhentet av byrå, er grunnlag for nødvendige meldinger som
blir sendt det offentlige, så som tingrett, gravplassmyndighet, krematorier. Disse meldingene
er nødvendig for å kunne gjennomføre en trygg gravferd.
Nødvendige meldinger blir sendt som e-post etter retningslinjer som det offentlige har satt.
Våre underleverandører som mottar bestillinger på varer/tjenester, så som
blomsterbestillinger, minnesamvær, gravsteinleverandører, trykkeri, og også mottakere av
offentlige meldinger som tidligere nevnt, er underlagt de samme regler/krav om personvern
(GDPR). Alle papirutskrifter makuleres hos oss.


Opplysninger som blir lagret elektronisk hos oss er navn og persondata på avdøde,
navn og fødselsdata (6 siffer) på ansvarlig for gravferden, ansvarlig fester av gravstedet og
arvinger i dødsboet. Oppgitte e-postadresser blir lagret. Det blir også lagret valgte type
blomster med tekster, salmer, musikk og avtaler ellers som er gjort. Dette blir lagret for å
kunne svare på spørsmål i ettertid.
Alle papirutskrifter blir makulert hos oss.

Er det ønske om at deler av disse opplysningen som er nevnt over, skal slettes, så gi oss
beskjed om dine ønsker.
Lagrede opplysninger, adresser, e-post adresser eller annet blir ikke oppgitt, eller delt med
noen utover nevnte mottakere/leverandører.

Ansvarlig for byråets håndhevelse og oppfølging av personvern (GDPR)
er daglig leder, Magnar Nilsen
E-post: magnar@nilsengravferd.no 

Februar 2024