Angående nye regler/krav om personvern av 25. mai 2018 (GDPR)

Informasjonen vi innhenter blir lagt inn i vårt datasystem og vår server, som kun våre aller nærmeste medarbeidere har tilgang til gjennom eget passord og kode.

Opplysninger vi henter inn er navn, adresse, fødselsdato og år, telefonnummer og epostadresse på den som skal være ansvarlig for gravferden og det samme for den person som skal være fester av gravsted. De samme opplysningene vil vi spørre om angående arvinger i boet for innmelding til tingrett. 

I de tilfeller vårt byrå skal søke om behovsprøvd gravferdsstønad, får vi tilgang til likningsutskrift for avdøde og eventuell gjenlevende ektefelle. Denne leveres enten til oss i konvolutt, eller sendes til oss, fra likningskontoret mot gitt fullmakt fra den personen som er ansvarlig for gravferden. Likningspapirer leveres ikke ut til noen utover nav forvaltning. De følger søknadsskjemaet til nav, eller makuleres hos byrået hvis det ikke er grunnlag for å søke om stønad. Opplysningene som er gitt oss, er grunnlag for nødvendige meldinger som blir sendt det offentlige. Disse meldingene blir sendt i konvolutt, eller som e-post etter retningslinjer som det offentlige har satt. Alle papirutskrifter med opplysninger blir makulert når oppdraget er sluttført. Våre underleverandører som mottar bestillinger på varer/tjenester og mottakere av offentlige meldinger er underlagt de samme regler/krav om personvern.

Når oppdraget er sluttført og alt er ferdigstilt og behandlet vil vi slette personopplysninger som er innhentet.

Dette gjelder personnummer, e-postadresser for den person som er ansvarlig for gravferden, fester av gravstedet og også arvinger i boet. Opplysninger angående formuesforhold og trossamfunn for avdøde slettes også.

Ansvarlig for byråets håndhevelse og oppfølging av personvern (GDPR) er daglig leder, Magnar Nilsen

November 2022