Personlige ønsker for gravferd

Man kan skrive ned personlige ønsker for sin egen gravferd. Dette kan være en rettesnor for den eller de som skal ta seg av gravferden, men de er ikke juridisk bundet på noen måte.

Før man skriver ned sine ønsker, bør en kanskje vurdere om det er riktig å frata sine nærmeste muligheten til å legge til rette for gravferden slik, kanskje de hadde ønsket. Man bør tenke på at det er ens nærmeste som skal leve videre, og de trenger kanskje en tradisjonell gravferd, og vil legge til rette for denne selv, som en del av sorgprosessen. Man kan laste ned skjema «Personlige ønsker for gravferd» her. Dette skjemaet legges sammen med andre papirer, hvor pårørende naturlig vil søke. Man kan også gi beskjed om at det er skrevet og hvor dette finnes.

Man kan laste ned skjema her:
folder_personlige_nsker_ved_gravferd