Historie

Vårt begravelsesbyrå ble etablert i 1947 som en kombinasjonsbedrift; -blomsterforretning og begravelsesbyrå. Astrid og Torbjørn Nilsen kjøpte bedriften i 1955 og drev det videre som en kombinasjonsbedrift. Sønnen Magnar og hans kone Hege Marit driver i dag et moderne byrå, uten drift av blomsterbutikk. I dag må kompetansen skjerpes for å etterkomme samfunnets krav til et moderne begravelsesbyrå.

Vårt byrå

Vi tar på oss alle oppdrag i forbindelse med bisettelse og begravelse. Vi henter på båre eller kiste i hjemmet, avhengig av hva som er riktig for pårørende og omgivelsene ellers. Vi tar oss av transport, også over lengre avstander. Bil, tog eller fly. Vi tar oss av alle meldinger og papirer som loven gir oss mulighet til i forbindelse med dødsfall. Vi er medlem av VIRKE gravferd og deltar i deres utdanningsopplegg for bransjen. Det hviler derfor krav på oss for å opprettholde dette medlemskapet, så som VIRKE gravferd sin skole og kurs for gravferdbransjen. Vi gjennomfører gravferd for alle trosretninger. Human-Etisk, etter Human-Etisk forbunds retningslinjer eller kanskje livsynsnøytral seremoni, hvor man er helt fri til å velge hva gravferdseremonien skal inneholde. Det ønskes kanskje ingen seremoni i det hele tatt. Kun ønske om å sette ned askeurne på gravsted, i minnelund eller kanskje akespredning på fjellet eller havet. Det er flere muligheter for en verdig gravferd. Det skal passe for avdøde og pårørende.

 

  • Alle
  • Konsulenter
  • Vaktordning