Bestill begravelse på nett

Forsikringsutbetaling ved dødsfall? Ring vedkommende fagforening og spør om det er noen avtale vedrørende utbetaling i forbindelse ved dødsfall. Pårørende vil få et bevis på medlemskapet som videresendes til forsikringsted sammen med kopi av skifteattest når denne er mottatt. Skifteattest utstedes etter at skiftepapir er sendt inn, boet er registrert av tingretten og overlatt til arvingene.

eksempelbilde

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

eksempelbilde

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.