Virke Gravferd

Som medlem av Virke Gravferd har byrået forpliktet seg til:

Hensynsfullhet og respekt for de pårørende

Taushet med hensyn på personlige forhold

Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen

Å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle

 

Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil

Å gi informasjon om priser

Dpesifiserte regninger for byråets tjenester

Kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

eksempelbilde
Foreningen har vel 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge.
Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.
 
Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.
Virke Gravferd har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter. Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.
 
I et medlemsbyrå vil du bli mottatt med respekt og menneskelighet, og få den hjelp du trenger. Skulle det likevel skje en feil som byrået er ansvarlig for, og partene ikke kommer til forståelse, er det anledning til å klage til et nøytralt utvalg, og byrået eller foreningen vil være forpliktet til å dekke eventuelt økonomisk tap.
Virke Gravferd har adresse:
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf. 22 54 18 02

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

eksempelbilde

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.