Som medlem av Virke Gravferd har byrået forpliktet seg til:

  • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • taushet med hensyn på personlige forhold
  • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
  • forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
  • å gi informasjon om priser
  • spesifiserte regninger for byråets tjenester
  • kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

Foreningen har vel 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle begravelser i Norge.

Foreningen arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby.

Virke Gravferd har etablert et eget Etisk Utvalg som behandler saker og spørsmål av prinsipiell karakter. Et eget kvalitetssikringsutvalg på i alt fem medlemmer besøker jevnlig medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer for god forretningsskikk.

I et medlemsbyrå vil du bli mottatt med respekt og menneskelighet, og få den hjelp du trenger. Skulle det likevel skje en feil som byrået er ansvarlig for, og partene ikke kommer til forståelse, er det anledning til å klage til et nøytralt utvalg, og byrået eller foreningen vil være forpliktet til å dekke eventuelt økonomisk tap.

Virke Gravferd har adresse:
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf. 22 54 18 02