Dersom den avdøde mottok alders- eller uførepensjon, har gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer rett på at den vanlige pensjonen utbetales for dødsmåneden. Utover dette kan gjenlevende ektefelle kontakte NAV for mer informasjon om hva som vil være den beste løsningen i deres situasjon.

Begravelsesbyrået Nilsen kan bistå deg i prosessen

For at etterlatte skal motta den trygd og de utbetalinger vedkommende har rett på, må dødsfallet meldes til lensmann eller Tingretten. Dette kan gjøres av pårørende selv eller av oss i Begravelsesbyrået Nilsen. I normale tilfeller vil det være tilstrekkelig å melde fra om dødsfallet for at gjenlevende skal motta de utbetalinger vedkommende har rett på.

Senere må den gjenlevende ektefellen, partneren eller samboeren selv søke om gjenlevendepensjon. Dersom det skulle være tvil om hvilke rettigheter som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken, er det hensiktsmessig å kontakte NAV for å få klarhet i saken og anledning til benytte seg av de ordningene man har krav på.

For ordens skyld formidler vi en kortfattet versjon av NAV sin orientering om gjenlevendepensjon nedenfor.

Orientering om ytelser til gjenlevende fra NAV

På sine nettsider informerer NAV om hvem som har rett til å motta gjenlevendepensjon. Her spiller både ekteskapets varighet og hvorvidt det har vært barn involvert i samlivet en vesentlig rolle. Som hovedregel informerer NAV om at avdøde må ha vært medlem i folketrygden de 3 årene frem til dødsfallet. Dessuten må den gjenlevende må ha vært gift med avdøde i minimum 5 år. Har ekteskapet vart kortere enn 5 år, må avdøde og gjenlevende ha eller ha hatt felles barn og være gift da dødsfallet fant sted.

Utover dette finner du mer informasjon om muligheten for å motta gjenlevendepensjon på NAV sine nettsider her.

Her finner du vår kontaktinformasjon. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med trygd og pensjon etter dødsfall.