Når man mister en av sine nærmeste opplever man ofte sorg. Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som stod nær, og man håndterer sorgen på flere forskjellige måter.

Sorgprosessen representerer ulike faser man går igjennom når man opplever sorg. Det er
svært individuelt hvordan man opplever den, og den er forskjellig for alle. Vi har mye erfaring
med sorg som manifesterer seg gjennom:
  • Benektelse
  • Sinne
  • Forhandling
  • Depresjon
  • Aksept

Vi hjelper deg med din sorg

En verdig og personlig begravelse eller bisettelse betyr mye for pårørende. Begravelsen
eller bisettelsen er en fin setting å få sagt ordentlig farvel til den avdøde, og bringer ofte frem
de gode minnene en har med den avdøde, sammen med familie og bekjente.
Vi har siden 1947 jobbet med bisetteler og begravelser, og har fagkyndige som kan mye om
sorg. Vi tar din sorg på alvor, og tilbyr bistand i forbindelse med sorgprosessen.
Våre fagkyndige har lang erfaring med de forskjellige stegene i sorgprosessen, og kan gi
verdifull veiledning til deg som ønsker profesjonelle innspill for å hjelpe deg i din sorg.