Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som har stått en nær. Et dødsfall kan bringe frem mange ulike følelser hos de etterlatte, og det finnes ikke noen riktig eller gal måte å håndtere tapet av en som har betydd noe for oss.

Ofte kan det å tillate seg selv å sørge være nødvendig for at vi skal komme oss videre i livet. Det er derfor viktig å ta egen sorg på alvor, og å ta imot hjelp når sorgen blir for mye å håndtere.

Vi hjelper deg gjennom sorgen

For å lette påkjenningene i etterkant av et dødsfall, kan vi være en god støttespiller. Vi kan være en samtalepartner, samt behjelpelige med alle formaliteter og planlegging av begravelse eller bisettelse. En verdig og personlig begravelse eller bisettelse betyr mye for de pårørende. Dette er en fin anledning for de etterlatte til å samle seg, minnes den avdøde og ta et ordentlig farvel.

Lang erfaring med bistand i sorgprosesser

Vi har siden 1947 jobbet med bisettelser og begravelser, og har fagkyndige som har mye kunnskap om håndtering av pårørendes sorgprosesser. Vi tar din sorg på alvor, og tilbyr støtte og bistand i en tung tid. Vår lange erfaring med de forskjellige stadiene i sorgprosessen gjør at vi kan gi verdifull veiledning og profesjonelle innspill, for at du skal komme deg gjennom sorgen og videre i livet.

Ta kontakt her dersom du har spørsmål knyttet til sorgprosessen.