Det er mye som skal ordnes i tiden etter at noen har gått bort. Ofte vil de pårørende ha med mange praktiske spørsmål, og det vil være mye ny informasjon å sette seg inn i.

Vi i Begravelsesbyrået Nilsen AS hjelper deg med alt knyttet til rutiner ved dødsfall, slik at håndteringen i etterkant oppleves så smidig som mulig.

Vi tar hånd om alle formaliteter

Ved dødsfall kan vi bistå med innmelding av det inntrufne, samt sørge for at alle formaliteter tilknyttet lensmannen og lensmannsdistriktet blir tatt hånd om. Deretter bistår vi deg som pårørende i planleggingen av en verdig gravferd for den avdøde.

Planlegging av begravelse eller bisettelse

Innledningsvis ønsker vi et møte med deg og de andre pårørende for å gå igjennom alle formaliteter og viktige praktiske forhold rundt seremonien. Her diskuterer vi rammene for seremonien, og tar for oss hvor den skal holdes, musikkønsker, spørsmål knyttet til gravsten og lignende. Vi kan også være behjelpelige med forord, så som hjelp til å sette opp dødsannonse.

Lang erfaring med forberedelser til begravelser

Siden 1947 har vi bistått med bisettelser og begravelser, og alle de naturlige forberedelsene rundt dette. Vi har derfor lang erfaring og bred kunnskap om rutiner på dette området.

Har du spørsmål vedrørende rutiner rundt dødsfall kan du ta kontakt med oss her.