Det er mye som skal ordnes etter et dødsfall. Mange praktiske spørsmål dukker opp, og det er ofte mye ny informasjon en må sette seg inn i.

Alt innen rutiner ved dødsfall

Vi i Begravelsesbyrået Nilsen AS hjelper deg med alt innen rutiner ved dødsfall. Vi melder
dødsfallet og sørger for at alle formaliteter tilknyttet lensmannen og lensmanndistriktet blir
tatt hånd om. Deretter bistår vi deg som pårørende med ditt arbeid om å gi den avdøde en
verdig gravferd.
Innledningsvis ønsker vi et møte med deg og de andre pårørende for å gå igjennom alle
formaliter og viktige praktiske forhold rundt sermonien. Her diskuterer vi detaljer rundt
sermonien og det er ønsket at beliggenheten skal være. Vi tar også for oss spørsmål om
gravsten, og preferanser og ønsker i forhold til musikk. Vi kan også være behjelpelige i
forhold til forord, og ord om den avdøde om dette er ønskelig.

Lang erfaring med forberedelser til begravelser

Siden 1947 har vi bistått med bisetteler og begravelser, og alle de naturlige forberedelsene
rundt dette. Vi har derfor lang erfaring og bred kunnskap på rutinene rundt begravelser og
bisettelser.