Sorgprosessen

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som har stått en nær. Et dødsfall kan bringe frem mange ulike følelser hos de etterlatte, og det finnes ikke noen riktig eller gal måte å håndtere tapet av en som har betydd noe for oss.

Ofte kan det å tillate seg selv å sørge være nødvendig for at vi skal komme oss videre i livet. Det er derfor viktig å ta egen sorg på alvor, og å ta imot hjelp når sorgen blir for mye å håndtere.

Vi hjelper deg gjennom sorgen

For å lette påkjenningene i etterkant av et dødsfall, kan vi være en god støttespiller. Vi kan være en samtalepartner, samt behjelpelige med alle formaliteter og planlegging av begravelse eller bisettelse. En verdig og personlig begravelse eller bisettelse betyr mye for de pårørende. Dette er en fin anledning for de etterlatte til å samle seg, minnes den avdøde og ta et ordentlig farvel.

Lang erfaring med bistand i sorgprosesser

Vi har siden 1947 jobbet med bisettelser og begravelser, og har fagkyndige som har mye kunnskap om håndtering av pårørendes sorgprosesser. Vi tar din sorg på alvor, og tilbyr støtte og bistand i en tung tid. Vår lange erfaring med de forskjellige stadiene i sorgprosessen gjør at vi kan gi verdifull veiledning og profesjonelle innspill, for at du skal komme deg gjennom sorgen og videre i livet.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.