Retten til å ordne gravferd

I følge gravferdsloven §9, kan den som har fylt 18 år i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

eksempelbilde

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes

nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden ved dødsfall i familien:

  • Ektefelle (eller partner ihht. partnerskapsloven), ektefelles rett faller bort hvis man er separert på tidspunktet for dødsfallet.

  • Samboer har tilsvarende rettigheter som ektefelle. Det vil si person som levde i ekteskapslignende, eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde når dødsfallet fant sted, har rett til å ta seg av gravferden.

  • Samboere som bor sammen, har barn sammen, og oppført under samme adresse i folkeregisteret, har rett til å besørge gravferden.

Videre rekkefølge er:

Barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ved uenighet mellom like nære etterlatte, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

 

Samboere som ikke er likestilt med ektefelle har ikke noen formelle rettigheter.

Men det kan være naturlig at samboeren deltar i samtalen om de forskjellige spørsmål som må avklares etter dødsfallet.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

eksempelbilde

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.