Ved et dødsfall er det mye som skal kartlegges og koordineres. Boets økonomiske situasjonen er ofte mer komplekst enn det kan virke som fra utsiden, og det kan melde seg en viss usikkerhet.

For å få oversikt over boets økonomiske situasjonen, kan det rykkes inn et proklama i avisen. Å utstede proklama er å be alle avdøde skylder penger til om å melde seg for retten. Dette kan være fornuftig å gjøre før man sender inn skiftepapir og overtar ansvaret for boets forpliktelser. Proklama er aktuelt hvis man er usikker på boets stilling.
Eventuelle kreditorer må melde seg innen 6 uker. Krav som ikke er meldt inn i boet innen fristen, faller bort i sin helhet. Dette er med unntak av gjeld som er sikret med pant, eller skatte- og avgiftskrav. Å utstede proklama er en god måte for arvingene å få en fullstendig oversikt over avdødes gjeld.
Dette kan man få hjelp til i tingretten eller hos lensmannen.