Forsikringsutbetaling ved dødsfall? Ring vedkommende fagforening og spør om det er noen avtale vedrørende utbetaling i forbindelse ved dødsfall. Pårørende vil få et bevis på medlemskapet som videresendes til forsikringsted sammen med kopi av skifteattest når denne er mottatt. Skifteattest utstedes etter at skiftepapir er sendt inn, boet er registrert av tingretten og overlatt til arvingene.