Det er viktig å prioritere hygieniske faktorer i etterkant av et dødsfall. Dette er for å forebygge smitte fra den døde til andre personer. I utgangspunktet regnes enhver død person som en smitterisiko, uavhengig av dødsårsak. Statens helsetilsyn pålegger derfor alle begravelsesbyråer å informere om smitterisiko i forbindelse med dødsfall.

Ved dødsfall i hjemmet

Når en person dør i sitt eget hjem eller på andre steder der det ikke er tilrettelagt for oppbevaring, bør den avdøde legges i kiste innen 24 timer. Romtemperaturen bør senkes til et forholdsvis lavt nivå, og det bør luftes godt i rommet. Dyne tas av og det legges over et tynt laken. Dersom dette ikke lar seg gjøre bør den avdøde fraktes til et egnet kjølerom, for eksempel ved et bårehus eller en annen institusjon.

Hygiene og rengjøring

Ved stell av døde mennesker, er helsepersonell pålagt å benytte stellefrakk og hansker. Utover dette er generell renslighet viktig. Grundig håndvask og desinfeksjon er essensielt. Det er også viktig at sengetøy kokvaskes og at sykerommet vaskes med såpe og rent, varmt vann.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hygiene ved dødsfall.