Vi som begravelsesbyrå, er av Statens helsetilsyn, pålagt å orientere om risiko for smitte fra døde personer

Personer som dør hjemme, eller steder det ikke er rom spesielt beregnet på oppbevaring, bør legges ned i kiste i løpet av 1 døgn.
Helsetilsynet påpeker videre at om avdøde skal ligge hjemme utover dette, bør en ha mulighet til å senke romtemperaturen eller lufte godt i rommet.
Sengetøy skal kokevaskes, og sykerommet vaskes med såpe og rent, varmt vann.
Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask.