Det er flere praktiske faktorer som foreligger i forbindelse med et dødsfall. Ofte kan disse faktorene oppleves tidskrevende og litt ekstra tunge når man har opplevd bortfall av familie, venner eller bekjente.

Vår prosess innen dødsfall

Ved dødsfall tar vi for oss nødvendig kommunikasjon med sykehus eller lege,og sørger for
at det blir skrevet en dødsattest. Vi informerer også om, og er godt opplyst om
retningslinjene for hva pårørende må foreta seg ved fordeling av arv og om dødsbo.
Innledningvis ønsker vi en prat med pårørende om gravferd, eventuell kremasjon eller
kistegrav; og sørger for å skreddersy vårt bidrag etter pårørendes ønsker.

Din samarbeidspartner innen dødsfall

Vi har siden 1947 jobbet med begravelser og bisettelser og er opptatt av å være en god
samarbeidpartner for alle pårørende som både skal støtte samtidig som vi hjelper til med alt
det praktiske.
Vi er godt vant med med alt som kreves ved dødsfall. Som pårørende kan du være trygg på
at alt blir gjort i henhold til lover og regler og at du får all viktig informasjon, og kan stille oss
alle spørsmål gjennom hele prosessen.