I forbindelse med et dødsfall er det flere praktiske hensyn en er nødt til å ta. Ofte kan dette oppleves som tidkrevende og ekstra tungt i en allerede vanskelig og utfordrende tid.

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen

Våre medarbeidere har lang erfaring med å håndtere dødsfall og gravferdsseremonier. Vi ønsker å kunne være der for deg under hele prosessen, og veilede og rådgi deg og dine i den vanskelige tiden.

Vår prosess ved dødsfall

Innledningsvis ønsker vi å sette oss ned med de nærmeste pårørende og ta en prat. Det vil bli anledning til å samtale om deres ønsker i forbindelse med selve seremonien og gravferden, og om dere har noen tanker om hvorvidt dere og avdøde ønsker begravelse eller bisettelse. Vi har mulighet til å skreddersy gravferden etter deres ønsker.

Dersom det er ønskelig kan vi i Begravelsesbyrået Nilsen bistå med all nødvendig kommunikasjon med sykehus og lege, samt sørge for at det blir skrevet dødsattest. Våre medarbeidere har lang erfaring med å håndtere slike situasjoner og er godt informert om retningslinjer i forhold til hva pårørende må foreta seg. Dette gjelder også i forhold til fordeling av arv og i forbindelse med dødsbo.

Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg gjennom prosessen.

Vi ønsker å være din samarbeidspartner ved dødsfall

Begravelsesbyrået Nilsen har erfaring med begravelser og bisettelser siden 1947. Vi ønsker å kunne være din samarbeidspartner i den vanskelige tiden. Våre medarbeidere vil støtte nærmeste pårørende og samtidig håndtere alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Hos oss kan du være trygg på at alt blir gjort i henhold til lover og regelverk. Du vil få den viktige informasjonen du trenger, samt muligheten til å stille spørsmål underveis i prosessen.

Har du spørsmål eller ønsker å kontakte oss for en prat? Kontakt oss her via e-post eller telefon, så skal vi hjelpe deg og svare på dine spørsmål.