Gjennom livet legger vi igjen en rekke digitale spor, blant annet gjennom sosiale nettsteder som Facebook, Twitter og Instagram. Dette er ikke nødvendigvis noe man ønsker at skal finnes etter en persons bortgang, da det gir et feilaktig inntrykk av at personen fortsatt er i live.

Vi hjelper deg å fjerne digitale spor ved dødsfall

Det er ikke alltid så lett for de gjenværende å slette slike spor. Det kan være vanskelig å oppdrive avdødes passord for sidene, men det kan også føles tungt å selv måtte gå inn og avslutte sidene til en man bryr seg om. Derfor vil det ofte være aktuelt å få hjelp til dette.

I alle tilfeller vil det være nødvendig å dokumentere at eieren av kontoen faktisk er død. Dette kan gjøres ved å skanne en kopi av enten skifteattest eller dødsannonsen til personen. På enkelte plattformer, for eksempel Facebook, er det mulig å la en såkalt minnekonto bli stående. I andre tilfeller vil det være mer aktuelt å fjerne avdødes profil fullstendig.

Tjenester for sletting digitale spor

For hjelp med stenging av digitale profiler ved dødsfall, kan man søke hjelp hos gratistjenesten Slettmeg.no. Dette er en norsk råd- og veiledningstjeneste som blant annet spesialiserer seg på å fjerne avdødes digitale spor fra en rekke plattformer.

Vi kan også formidle kontakt med selskap som har spesialisert seg på sletting av kontoer i sosiale medier. Svenske Efterhjälpen har lang erfaring på dette området, og tar ca. kr. 1000 for sletting av en eller flere kontoer.

For mer informasjon om fjerning av digitale spor ved dødsfall, kan du kontakte oss for en samtale.