Vi legger igjen digitale spor gjennom sosiale nettsider som Facebook, Twitter og lignende.

Dette er ikke nødvendigvis noe man ønsker skal være aktivt etter en persons bortgang da det gir et inntrykk av at personen fortsatt er i livet, og av og til kan gi et bilde av personen som ikke stemmer med virkeligheten. Det er ikke like lett å slette slike spor, om en ikke finner avdødes passord for sidene.

Vi hjelper deg å slette digitale spor

Man kan søke hjelp hos gratis-tjenesten, www.slettmeg.no. Dette er en norsk råd- og veiledningstjeneste som kan hjelpe deg med å fjerne avdødes digitale spor
Vi kan også formidle kontakt med selskap som har spesialisert seg på sletting av kontoer på sosiale medier. Svenske Efterhjälpen har lang erfaring med nettopp dette. Kostnader er ca. kr. 1000 for sletting av en eller flere kontoer. Les mer på www.efterhjalpen.se.