I et arveoppgjør vil det være nødvendig for arvingene å ta stilling til hvilken skifteform de ønsker å benytte seg av. Som regel vil det være aktuelt med privat skifte, men i noen tilfeller vil det vurderes hensiktsmessig med andre skifteformer. Søk råd i tingretten eller hos lensmannen, før du tar stilling til hvilken skifteform dere bør benytte.

Informasjon kan også finnes på Arveoppgjor.no eller hos Oslo Byfogdembete.

Det er viktig å være klar over at man ved å sende inn signerte skiftepapirer, overtar både arv og eventuell gjeld. Før papirene sendes inn, vil det derfor lønne seg å undersøke boets stilling og søke råd i tingretten, slik at man ikke setter seg selv i en økonomisk ugunstig situasjon.

Skiftepapirer

Skiftepapirer kan hentes i listen under, eller hos lensmann eller tingrett. Papirene fylles ut digitalt, før de skrives ut og sendes til rette instans. Følgende skiftepapirer kan være aktuelle:

Nyttige adresser og telefonnummer i forbindelse med skifteoppgjør

Skjemaene «Melding om uskiftet bo», «Privat skifte av dødsbo» og «Skifte av dødsbo av liten verdi» sendes til den tingrett man hører til. Frist for innsending er 8 uker etter dødsfall.

Glåmdal Tingrett:
Jernbanegata 3, Postboks 559, 2203 Kongsvinger. Tlf. 62701150

Nedre Romerike Tingrett:
Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm, Posboks 393, 2001 Lillestrøm. Tlf. 61992200

Øvre Romerike Tingrett:
Eidsvoll veien 154, 2080 Eidsvoll, Postboks 115, 2081 Eidsvoll. Tlf. 69025100

Oslo Byfogdembete, skifteavdelingen:
Postboks 2099 Vika, 0125 Oslo Tlf. 22999200
Besøksadresse : Tinghuset, C. J. Hambros plass 4, 5. etg.

Disponering av avdødes verdier

Ingen arving har rett til å disponere avdødes verdier uten at skifteretten har samtykket eller utstedt skifteattest. Ved tvil om hvorvidt det finnes et testamente, kan tingretten eller lensmannen utstede en fullmakt, slik at man kan undersøke eventuell bankboks eller andre steder etter testamente.

Tingretten har en landsdekkende oversikt over testamenter innlevert i landets tingretter, men har ingen plikt til å uoppfordret lete frem dette. Arvingene må selv be om at dette undersøkes.

Pårørende eller pårørendes advokat må gi beskjed om dødsfallet til forskjellige instanser. Det kan gjelde livsforsikring, leilighet, bank, låneinstanser, telefon, strøm, pensjonsordninger og medlemskap i foreninger.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om arv og skifte ved dødsfall.