Informasjon

eksempelbilde

Stønad ved dødsfall

Den tidligere gravferdsstønaden på kr. 4.000,­ bortfalt 1. januar 2003. Man kan søke om behovsprøvd gravferdsstønad. 

eksempelbilde

Arv og Skifte

I et arveoppgjør vil det være nødvendig for arvingene å ta stilling til hvilken skifteform de ønsker å benytte seg av. Det er mange forhold som legges til grunn for hvilken skifteform man bør velge. 

eksempelbilde

Proklama

Ved et dødsfall er det mye som skal kartlegges og koordineres, og ofte er boets økonomiske situasjon mer kompleks enn det kan virke som sett fra utsiden. For å skaffe seg bedre oversikt over boets økonomiske situasjon, kan det rykkes et proklama.

eksempelbilde

Retten til å ordne gravferd

I følge gravferdsloven §9, kan den som har fylt 18 år i skriftlig erklæring fastsette

hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være

underskrevet og datert.

eksempelbilde

Sletting av digitale spor

Gjennom livet legger vi igjen en rekke digitale spor, blant annet gjennom sosiale nettsteder som Facebook, Twitter og Instagram. Dette er ikke nødvendigvis noe man ønsker at skal finnes etter en persons bortgang. Man kan få hjelp til sletting av digitale spor. www.slettmeg.no, er en kostnadsfri tjeneste. Svenske “efterhjelpen.se” kan også hjelpe til med å slette digitale kontoer i Norge.

eksempelbilde

Sorgprosessen

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som har stått en nær. Et dødsfall kan bringe frem mange ulike følelser hos de etterlatte, og det finnes ikke noen riktig eller gal måte å håndtere tapet av en som har betydd noe for oss.

eksempelbilde

Virke Gravferd

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den europeiske bransjeorganiasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS). 

eksempelbilde

Bestill gravferd

For å gjøre valg som man ønsker å lagre eller sende inn til byrå, må man være innlogget. Man er fortsatt anonym og ikke synlig for byrå.

eksempelbilde

Sanger og salmer

En kirkelig seremoni består av minnetale, andakt/tale og 3 salmer som man velger ut av Norsk Salmebok. En er relativt fri til å bruke annen musikk i tillegg, etter ønske. 

eksempelbilde

Program/Motiver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porta sem sem, in mollis tortor mollis id. Sed purus nibh, sagittis id nulla nec, luctus vestibulum nunc. 

eksempelbilde

Priser for våre tjenester

I tillegg til prisliste med min. og max. priser etter krav til prisopplysning av 2013, kan det lastes ned vår komplette prisliste som inkluderer 3 fakturaeksempler.

eksempelbilde

Dødsannonse, takkeannonse og minneside

Tradisjonelt sett har det vært vanlig å sette inn en dødsannonse i avis for å formidle en persons bortgang. De fleste større aviser tilbyr nå også å legge ut dødsannonsen på deres nettavis.

eksempelbilde

Askespredning

Det er anledning til å søke om askespredning. Dette kan gjøres etter kirkelig,

humanistisk eller livssynsnøytral seremoni. Det kan søkes på forhånd, eller den som sørger

for gravferden kan signere søknad. 

eksempelbilde

Medlemskap i fagforening

Forsikringsutbetaling ved dødsfall? Ring vedkommende fagforening og spør om det er noen avtale vedrørende utbetaling i forbindelse ved dødsfall. 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

eksempelbilde

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.