En humanistisk begravelse finner sted i regi av Human-Etisk Forbund. Dette er en seremoni som ikke er tilknyttet et religiøst trossamfunn. Seremonien forholder seg til Human-Etisk Forbund sitt verdigrunnlag. Verdigrunnlaget baserer seg på menneskesynet som kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd».

En humanistisk seremoni

I en humanistisk begravelsesseremoni står den avdøde i sentrum. Seremonien er høytidelig og verdig, og ledes av en gravferdstaler som er kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund. Sammen med nærmeste pårørende planlegger taleren seremonien. Den skal være i tråd med humanistisk verdigrunnlag.

Pårørende står fritt til å velge blant ulike innslag som egner seg godt i en humanistisk gravferdsseremoni. Dette kan være et personlig minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og nedleggelse av blomster, samt musikk og dikt. Det er imidlertid ikke naturlig med innslag av religiøs karakter i en humanistisk begravelse.

På Human-Etisk Forbund sine nettsider finner du mer informasjon om humanistisk gravferd.

Humanistisk begravelse på Romerike

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle former for gravferdsseremonier og har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier tilfredsstiller både avdøde og de nære pårørende sine ønsker. Vi er opptatt av å gi avdøde en verdig avslutning på livet og de etterlatte tid og rom til refleksjon og ettertanke.

Her kan du lese mer om andre gravferdsseremonier.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål i forbindelse med humanistisk begravelse? Kontakt oss i Begravelsesbyrået Nilsen her.