Kirkelig seremoni

Kirkelig seremoni

En kristelig seremoni

 

Denne kan foregå i kirken eller krematoriet. En kirkelig seremoni består av minnetale, andakt/tale og 3 salmer som man velger ut av Norsk Salmebok. En er relativt fri til å bruke annen musikk i tillegg, etter ønske. CD-musikk er ikke godkjent i alle kommuner, men det meste av musikk kan fremføres med hjelp av en god solist. Begravelsesbyrå Nilsen har gode samarbeidsavtaler med solistformidler og kan være behjelpelig med dette. Begravelsesseremoni avsluttes på kirkegården med fellessang og jordfestelse.

 

Kremasjonsseremoni eller en bisettelse har jordfestelse inne i kirken og avsluttes med å bære kisten ut i bilen. Bilen kjører til krematoriet. Pårørende og fremmøtte står igjen ved kirken. En kremasjonsseremoni kan også avholdes i krematoriets kapell, som en kirkelig seremoni. Da foregår alt i kapellet og kisten blir stående igjen her.

 

Etter kremasjonseremoni vil det bli satt ned urne i tidligere etablert gravsted, i nytt festet gravsted, eller i minnelund.

Dette skjer normalt 4 – 8 uker etter seremonien. Det er også mulig å søke om askespredning.

soloppgang udenes kirke kirkelig seremoni

 

 Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle former for gravferdsseremonier og har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier 

tilfredsstiller både avdøde og de nære pårørende sine ønsker. Vi er opptatt av å gi avdøde en verdig avslutning på 

livet og de etterlatte tid og rom til refleksjon og ettertanke.

 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.