Humanistisk begravelse

En humanistisk begravelse finner sted i regi av Human-Etisk Forbund. Dette er en seremoni som ikke er tilknyttet et religiøst trossamfunn. Seremonien forholder seg til Human-Etisk Forbund sitt verdigrunnlag. Verdigrunnlaget baserer seg på menneskesynet som kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd».

drop, splash, impact-2437729.jpg

En humanistisk seremoni

I en humanistisk begravelsesseremoni står den avdøde i sentrum. Seremonien er høytidelig og verdig, og ledes av en gravferdstaler som er kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund. Sammen med nærmeste pårørende planlegger taleren seremonien. Den skal være i tråd med humanistisk verdigrunnlag.

 
 

Innslag

Pårørende står fritt til å velge blant ulike innslag som kan eine seg i en humanistisk gravferdsseremoni. Dette kan være et personlig minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og nedleggelse av blomster, samt musikk og dikt. Det er imidlertid ikke naturlig med innslag av religiøs karakter i en humanistisk begravelse.

 
 
 

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle former for gravferdsseremonier og har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier 

tilfredsstiller både avdøde og de nære pårørende sine ønsker. Vi er opptatt av å gi avdøde en verdig avslutning på 

livet og de etterlatte tid og rom til refleksjon og ettertanke.

 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.