Dødsannonse, takkeannonse og minneside

Tradisjonelt sett har det vært vanlig å sette inn en dødsannonse i avis for å formidle en persons bortgang. De fleste større aviser tilbyr nå også å legge ut dødsannonsen på deres nettavis. I tillegg kan du opprette minnesider der både informasjon om begravelsen samt dødsannonse, takkeannonse og hilsener kan legges ut.

cranesbill, forest cranesbill, geranium sylvaticum-7446794.jpg

Dødsannonse og minneside

En dødsannonse kan trykkes i én eller flere utvalgte aviser. Du kan også få annonsen i den digitale avisen, med eller uten annonse i papirutgaven. Siden stadig færre leser papiraviser er det mange som velger å bare publisere på nett. Det er ikke påkrevd å annonsere et dødsfall, men du kan velge å bare publisere den på en minneside for familie og pårørende dersom du ønsker å holde den privat.

Hva skal inkluderes i en dødsannonse?

En dødsannonse har ofte et symbol i toppen. Tradisjonelt sett har det vært et kors, men nå kan du velge mange andre alternativer. Dødsannonsen holdes kort og informativ. Nedenfor ser du en liste over hvilke elementer som er vanlig å inkludere, samt eksempler på hva som kan skrives:

  • Relasjon (vår kjære)
  • Avdødes fulle navn
  • Alder (døde fra oss i dag, [alder] år gammel)
  • Livssted, dødsdato
  • Minnevers (hvil i fred og takk for alt)
  • Pårørendes navn
  • Seremonisted, dato og klokkeslett
  • Eventuell tilleggsinformasjon

Dersom det er en åpen seremoni, vil dette stå i bunnen. Om den bare er for familie og de nærmeste pårørende, utgår informasjon om sted og tidspunkt. Eventuelt kan man skrive at begravelsen allerede har funnet sted. Det er vanlig å sette opp en felles annonse fra hele familien, men dersom familien er splittet, kan man sette den opp som en spalte med flere elementer. Du kan i det siste leddet av annonsen skrive hvor du ønsker at blomster og andre hilsener skal sendes.

 

Takkeannonse

Vi snakker som oftest om oppsett av takkeannonsene etter at begravelsen har funnet sted. Det er mye som skal organiseres i forkant av en seremoni, og vi velger å snakke om dette i etterkant for å gjøre prosessen enklest mulig for deg.  

 

Takkeannonsen blir lagt ut på samme minneside som dødsannonsen. Dersom dødsannonsen er trykket i en avis, publiseres takkeannonsen i den samme avisen. Du kan eventuelt velge å publisere i kun én avis selv om dødsannonsen var trykket flere steder. Det er naturligvis rimeligere å annonsere i én avis enn flere.

 

Det er viktig at pårørende får anledning til å lese korrektur før annonsen trykkes i avis eller publiseres på nett for å være trygg på at informasjonen er korrekt. Dette vil vi snakke mer om i møtet etter begravelsesseremonien.

Minnesider og digitale tjenester

Vi i begravelsesbyrå Nilsen tilbyr digitale tjenester med minnesider og informasjon om begravelsen uten ekstra kostnad. 

 

Den avdødes minneside er en tjeneste der familie, venner og bekjente sammen kan bearbeide sorgen, vise omtanke, dele minner og hilsener. 

 

En minneside kan være fin spesielt dersom geografisk avstand er stor mellom familie og venner. Den fungerer som en felles plattform der alle har mulighet for å delta og være sammen i sorgen.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.