Et stort utvalg blomsterdekorasjoner og kranser

For mange er blomsterkranser og andre dekorasjoner en viktig del av seremonien når en av de nærmeste skal begraves eller bisettes. Vi i Begravelsesbyrået Nilsen ønsker å kunne tilpasse enhver gravferd til både avdøde og pårørendes ønsker. Derfor tilbyr vi et stort utvalg av blomsterdekorasjoner som egner seg godt uansett valg av gravferds seremoni, enten den er kirkelig, humanistisk eller livssynsnøytral.

Blomster

Bestill blomster til gravferdseremoni

For personer utenfor familien som stod den avdøde nær og som ønsker å sende blomster til gravferden eller de pårørende, kan dette bestilles via våre minnesider eller kontakte oss direkte. 

 

På minnesidene finner du avdødes dødsannonse, eventuelt vedkommendes personlige minneside, samt muligheten til å gi blomster og minnegaver. 

Vår blomsterkatalog 

 

Katalogen er først og fremst ment som hjelp til nærmeste pårørende og etterlatte som planlegger den avdødes gravferdseremoni.

 I vår blomsterkatalog finner du blant annet fotografier av ulike blomsterdekorasjoner som kan egne seg til begravelse- eller bisettelses seremonier. Disse bildene er kun ment som en veileder da dekorasjonene kan endres etter eget ønske.

På bakerste side i katalogen finner du også forslag på sløyfetekst på båndene.

 

 

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.