Hjelp ved dødsfall

heart, hands, food-1394204.jpg

Planlegg en gravferd

Når man mister en man er glad i er det mange valg som må tas. Vi er her for å hjelpe deg gjennom alle valg og spørsmål i forbindelse med dette.

hand, wheat, rural-7330658.jpg

Seremoni

Vi hjelper dere med alle former for begravelse, bisettelse eller urnenedsettelse. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier skal oppfylle både avdøde og de nære pårørende sine ønsker.

piano hjemmeside

Sang og musikk

Musikk skaper en fin ramme rundt seremonien. Vi har laget noen forslag til ulik musikk som kanskje kan gjøre noen av valgene litt lettere.

grass, ornamental grass, reeds-7446627.jpg

Kister

Vi leverer kister i forbindelse med begravelser og bisettelser. Alle våre produkter holder høy kvalitet og er laget i henhold til gjeldene lover og retningslinjer.

hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Urner

Vi leverer urner i forbindelse med begravelser og bisettelser. Alle våre produkter holder høy kvalitet og er laget i henhold til gjeldende lover og retningslinjer.

Blomster begravelse

Blomster

For mange er blomsterkranser og andre dekorasjoner en viktig del av seremonien når en av de nærmeste skal begraves eller bisettes. Vi i Begravelsesbyrået Nilsen ønsker å kunne tilpasse enhver gravferd til både avdøde og pårørendes ønsker.

lavender, flowers, field-1595581.jpg

Dødsannonse, takkeannonse og minneside

Ofte så setter en inn en dødsannonse i avis eller nettavis for å formidle en persons bortgang. I tillegg kan du opprette minnesider der både informasjon om begravelsen samt dødsannonse, takkeannonse og hilsener kan legges ut.

hd wallpaper, nature wallpaper, sunset-7449868.jpg

Stønad ved dødsfall

Vi i Begravelsesbyrået Nilsen hjelper dere med ulike søknader vedrørende stønader.

Begravelsesbyrå

Etter seremoni

Her har vi samlet informasjon og råd til spørsmål som kan dukke opp etter seremonien.

Vorma

Askespredning

Det er anledning til å søke om askespredning. Det kan søkes på forhånd, eller den som sørger for gravferden kan signere søknad. Vi kan hjelpe dere med denne søknaden.

Vi kan være behjelpelig ved begravelse eller bisettelse

 • Legge til rette tider for bisettelse og begravelse.
 • Skaffe lokale og taler for livssynsnøytral eller Humanistisk seremoni.
 • Egen hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet.
 • Levering av kiste, vi har forskjellige typer på lager.
 • Nedlegging i kiste.
 • Kjøring fra dødsstedet til kirke eller kapell.
 • Ordne med offentlige papirer og meldinger.
 • Søke om eventuelt behovsprøvd gravferdshjelp og transportstøtte.
 • Informere om eventuell stønad gjennom fagforening.
 • Trykking av program og takkekort.
 • Forstørrelse av bilde for innramming.
 • Hjelp til utforming av dødsannonse / takkeannonse og bestilling av disse.
 • Kondolanseprotokoll / elektronisk minneside på internett.
 • Filming og streaming av seremoni gjennom opprettet minneside.
 • Nedlastning og avspilling av musikk på byråets lydanlegg. Etter lokale bestemmelser på seremonistedet.
 • Formidle solosang eller -musikk. – Gode, profesjonelle musikere.
 • Formidle minnesamvær og bevertning.
 • Askespredning. – Vi tar oss av søknad og utlevering av urne etter godkjent søknad.
 • Levere blomster og pynting i kirken/kapellet.
 • Vi besørger også transport med fly, tog, båt eller bil over lengre avstander.
 • Oppretting av tidligere solgte gravminner fra oss, med opprettingsgaranti.
 • Salg og montering av vanningskasser på gravsted.
 • Salg av nye gravmonumenter og tilleggsutstyr.
 • Formidle innskrift av navn og oppussing av gravmonumenter.