Takkekort kan trykkes som et enkelt kort med trykket takketekst på framsiden med personlig tekst og signaturer på baksiden.

Det kan også trykkes som doble kort med samme motiv som ble brukt på programmet i kirken, med ønsket trykket tekst med plass for en personlig hilsen og personlige signaturer.

Takkeannonse er vi behjelpelig med å sette opp og besørge til ønsket avis. Kostnadsmessig vil takkekort falle rimeligere enn annonsering og det kan kanskje også være godt for sorgprosessen å sitte med personlige takkekort og litt personlige hilsener.

Ved nyetablert gravsted så kommer spørsmålet opp om valg av gravmonument. Vi fører gravmonumenter fra Kjøl Stenindustri på Møre som produserer alle sine gravmonumenter selv. Gravmonumenter med god holdbarhet på skrift for norske forhold. På Møre er det godt steinmiljø hvor flere produsenter samarbeider om enkelte oppgaver for å holde prisene nede. Se link til Kjøl Stenindustri, nederst på siden «Gravstøtter»

Aktive mennesker har også ofte hvert aktive på sosiale medier. Har man ikke tilgang til passord, så finnes det hjelp til å lukke ned disse sidene. Du vil finne noe informasjon på denne nettsiden. Mer informasjon på dette nettstedet på siden «Digitale spor gjennom nettsteder»