Når det gjelder dødsbo er det ikke kun snakk om den avdødes bolig og eiendeler, men også formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. I tiden etter et dødsfall er dette noe av det de nærmeste pårørende og etterlatte må ta stilling til og forholde seg til.

Ta gjerne kontakt med oss om du opplever dette som tungt og vanskelig, så skal vi bistå deg så godt vi kan.

Fordeling av dødsbo

Dersom avdøde har en gjenlevende ektefelle har vedkommende rett til å sitte i uskiftet bo. Det innebærer at fordelingen av avdødes arv utsettes og at den gjenlevende har full råderett over avdødes eiendeler.

Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle, må arvinger fordele dødsboet seg imellom. Ved de tilfeller hvor det er én arving vil avdødes dødsbo inngå i vedkommendes formue. Er det to eller flere arvinger må dødsboet fordeles mellom disse.

Her kan du lese mer om arv og skifte.

Din begravelsesagent på Romerike

I Begravelsesbyrået Nilsen har vi lang erfaring med å håndtere dødsfall, begravelser og tiden etter seremonien. Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å lette belastningen på pårørende og etterlatte i en tung og vanskelig tid, og er derfor behjelpelige i alle prosesser tilknyttet et dødsfall. Dette inkluderer blant annet veiledning og rådgivning i forbindelse med dødsbo.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål i forbindelse dødsbo? Kontakt oss i Begravelsesbyrået Nilsen her.