Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har stadig flere nordmenn valgt kremasjon fremfor tradisjonell gravferd. Man sprer da asken på et avtalt sted, for eksempel over åpent hav eller i høyfjellet. Spesifikke områder der det gis tillatelse til å spre aske varierer fra fylke til fylke. Man må søke tillatelse fra Fylkesmannen, og det er Gravferdsloven § 20 som regulerer lovgivningen. På tross av at det kan foreligge skriftlig ønske fra avdøde om kremasjon og askespredning, er det til syvende og sist den som organiserer gravferden som avgjør om det faktisk skal gjennomføres.

Utlevering av urne på krematoriet

Det er vanlig at kremering blir foretatt etter to-tre dager. Urnen er som regel klar for å utleveres tre-fire uker etter bisettelsen. De pårørende kan hente urne på krematoriet selv. En godkjent søknad fra Fylkesmannen må imidlertid forevises for at urne skal kunne utleveres. Asken må spres innen seks måneder etter kremasjonen har funnet sted. Dette er krematoriets ansvar å følge opp. Askespredning er et privat arrangement og urnen skal hentes ut fra krematoriet rett før avreise til avtalt spredningssted. Det er viktig å notere seg at ved askespredning tillates det verken å opprette gravsted på en gravlund eller å tilføye en navneinskripsjon på en allerede eksisterende familiegravsten. Det er også fint å være klar over at foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter barn under 18 år.

Sted for askespredning

Man kan både spre asken på vann eller ute i naturen. Ved spredning over vann er det tillatt å utføre dette på åpen sjø, i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann. Man kan likevel ikke spe aske i områder der det er mye fritidstrafikk, bebyggelse eller mye anvendte strender. Når det gjelder spredning på land, blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. Det er også her viktig at det blir utført i områder som ansees å være relativt øde og uten mye ferdsel.

Slik søker du

Du kan sende inn et elektronisk skjema for å søke om askespredning. Søknaden vil behandles av Fylkesmannen i fylket du ønsker at asken skal spres. Det er fremdeles mulig å søke i form av et fysisk brev, da sender du direkte til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Man må ha fylt 15 år for å kunne søke om askespredning. Det er alltid opp til den lokale fylkesmannen å avgjøre om området er egnet eller ikke. Det kan blant annet være underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, eller andre spesielle grunner til at et sted ikke blir godkjent for askespredning.

Enkelte ønsker at spredningen skal bli gjort over et lite område i nærheten av for eksempel familiens hytte. Her vises det da til lovforarbeidene hvor det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelse med askespredning ved bebyggelse. Asken skal spres der det enkelt vil bli tatt opp i naturen og at den ikke kan bli funnet igjen.

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående askespredning eller andre tema knyttet til begravelse.