Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å velge blomster som passer til årstiden. Noen velger et mer personlig preg ved å implementere naturelementer som for eksempel mose, grener og kongler dersom den avdøde var glad i naturen. Andre ønsker et mer sart uttrykk og lys dekorasjon. De nærmeste pårørende står for kistedekorasjonen, mens venner, annen familie og andre nære relasjoner ofte velger kranser. Dersom man ikke har en spesielt nær relasjon og man ønsker å sende en mindre hilsen, er det vanlig å gi bårebuketter.

Tradisjonell dekorasjon

De fleste velger fortsatt sorgbinderi som bårekranser, båredekorasjoner, bårebuketter og kistedekor. Tradisjonelt har det vært brukt mye røde roser med innslag av hvite blomster i disse begravelsesdekorasjonene. En tradisjonell dekorasjon kan fremdeles ha innskudd av elementer som relaterer til årstiden. Dette kan uttrykkes gjennom spesielle farger, men også hvilke type blomster som brukes.   

Blomster med personlig preg

De siste årene har det blitt mer fokus på velge blomster som avspeiler den avdødes livshistorie, personlighet eller spesifikke interesser. Gjennom valg av blomstersorter, farger og komposisjon samt innslag av andre personlige elementer, kan du skape et uttrykk som er helt unikt. Man kan for eksempel bruke en gjenstand som den avdøde hadde et spesielt forhold til og bruke denne som utgangspunkt for blomsterdekorasjonen. Hos de fleste blomsterforhandlere er det bare kreativiteten som setter grenser for hva man kan gjøre.

Vi hjelper deg

Selv om de fleste som kommer til begravelsesbyrå Nilsen allerede har gjort seg opp en mening rundt hvilke type blomster de ønsker, vil vår konsulent kunne bistå med avgjørelsen. Vi har lang erfaring og har hjulpet pårørende med å finne passende blomster innen et bredt utvalg av dekorasjoner.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål angående blomsterdekorasjoner eller andre ting relatert til begravelsen.