Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ønsket seremoniform, om man skal ha et gammelt eller nytt gravsted, og deretter bestille seremoni. I dette møtet vil vi også hjelpe deg å utforme en annonse som kommer på trykk i avis eller digitalt om det er ønskelig. Deretter tar vi for oss skiftepapirer.

Skiftepapirer til tingretten

I planleggingsmøtet gir vi deg informasjon om hvor du må melde fra om dødsfall. Vi vil gi deg veiledning på hva du må gjøre selv, og hva vi i begravelsesbyrå Nilsen kan gjøre for deg. Oppgaver som å si opp abonnement på mobil, husleie og forsikringer må familie eller de nærmeste pårørende selv ta seg av. Forsikringsbyråer krever imidlertid skifteattester for å gi tilgang til bank, forsikringer og eiendom. Disse får du fra tingretten etter å ha levert inn nødvendig dokumentasjon til dem. Dokumentasjonen må sendes til tingretten innen 8 uker etter dødsfall. Her kan du finne mer informasjon samt lenker til de viktigste skjemaene du trenger i forbindelse med et dødsfall.

Det er først etter seremonien har funnet sted at vi administrerer skiftepapirene. Disse skal til tingretten innen 8 uker etter dødsfall. Tingretten vil gi deg rettledning, blant annet om hvordan oppgjør for dødsbo best utføres. Dersom avdøde har en gjenlevende ektefelle eller samboer, kan de også sitte i utskiftet bo. Du kan lese mer om vilkår for arvinger her. Selv om ikke alle begravelsesbyrå melder inn dødsfall til NAV og folkeregisteret, er dette noe vi i  begravelsesbyrå Nilsen tilbyr å gjøre for deg. Vi tilstreber å gjøre prosessen fra start til slutt så enkel som mulig for familie og pårørende.

Gravferdsstønad fra NAV

Vi kan søke gravferdsstønad fra NAV på vegne av pårørende. Dette inkluderer også båretransport, men egenandel kan forekomme. Her kan du lese mer om hva gravferdsstønaden omfatter. Man kan fra 1. januar 2019 støttes med opp til kr 23 990,-  til å dekke de nødvendige utgiftene forbundet med begravelsen. Gravferdshjelpen er behovsprøvd og kommer an på avdødes formuesforhold. Alle har imidlertid rett til en kostnadsfri grav ifølge gravferdsloven. Dette er noe vi vil gå gjennom på gravferdsmøtet.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om offentlige papirer eller andre ting knyttet til begravelse.