Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste i jorden etter seremonien, men kjøres til kremasjon i en bårebil. Urnenedsettelsen vil finne sted på et senere tidspunkt.

Hva som skal skje etter et dødsfall er et personlig valg. Noen velger å skrive inn i testamentet at de ønsker å kremeres, mens andre lar det være opp til de pårørende. Det kan være mange årsaker til at man velger kremering, men som oftest er det tradisjoner knyttet til familie og sted som har innvirkning på dette valget. Dersom man ønsker å sette ned askeurne på et urnegravsted er det altså forutbestemt at det skal være bisettelse, men urne kan likevel nedsettes i kistegrav.

Fra seremoni til bisettelse av urne

I likhet med kistegravferd kreves det også for urnenedsettelse at seremonien holdes innen 10 virkedager. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon, derimot, skal gravlegging av urne skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Urnen skal frem til bisettelsen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndigheten i kommunen der gravleggingen skal finne sted. Du kan lese mer om lovverket rundt urnenedsettelse her. I tillegg til personlige preferanser er det altså i tillegg noen praktiske forskjeller som man må ta stilling til i forbindelse med å velge mellom begravelse og bisettelse.

Urnegravferd finner som regel sted etter kremasjon, men dersom det er ønskelig er det likevel mulig å velge kremasjon før seremonien. Dette kalles da for en urneseremoni eller urnebegravelse og gravfølget kan følge urnen fra kirken og ut på gravstedet hvor den blir senket ned i jorden. Det er selvfølgelig også mulig å velge urne i forbindelse med en humanistisk begravelsesseremoni.

Kostnader knyttet til urnenedsettelse

De fleste kommuner dekker deler av kremasjonsavgiften, men det er ofte en egenandel på 750 kr. til 1500 kr. I noen kommuner dekkes ikke noe av kremasjonsavgiften og det kan da koste opp til 4.900 kr. Dersom man trenger offentlig støtte til begravelsen, vil vi hjelpe deg med søknad om støtte fra NAV. Gravferdsstøtten blir behovsprøvd, og kan dekke opptil 23.337,- av faktiske og nødvendige utgifter. I tillegg kan det søkes om båretransport når det er grunnlag for slik stønad. Dette gjelder da all transport for hele oppdraget fra henting av avdøde til utlevering av urne. Kostnad på transport er basert på distanse og at avdøde fraktes hjem til sin naturlige gravplass i hjemkommune. Det er ingen store forskjeller på kostnader ved kremasjon eller ved kistebegravelse. Kontakt oss gjerne for spørsmål angående behovsprøvd gravferdsstønad og båretransport.

Bisettelse av urne på Romerike

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle former for både kistebegravelser og urnenedsettelser. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier skal oppfylle både avdøde og de nære pårørende sine ønsker.

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående urnenedsettelse eller begravelser.