Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går som ønsket. Det finnes nettbyråer som tilbyr tjenester over hele landet, men det er viktig å se på lokale faktorer. Et begravelsesbyrå med lokal tilknytning har dermed en rekke fordeler som er verdt å notere seg.

Lokal tilknytning

Det er for mange naturlig å velge et begravelsesbyrå lokalt for den avdøde eller et sted i nærheten av familie. Dette kan være lurt blant annet fordi byrået har et nettverk av samarbeidspartnere de kan benytte seg av og som de personlig har god erfaring med. De vet ofte mer om passende lokaler for de forskjellige seremoniene man kan velge mellom.

Kirkelig fellesråd driver de fleste gravplassene i norske kommuner. Disse er tilgjengelige uten kostnad for dem som er bosatt i kommunen. Det er likevel ikke nødvendig å være medlem av Den norske kirke for å få gravplass. Uavhengig av tro eller livssyn er gravlundene i Norge tilgjengelige for alle. Det er imidlertid noen gravlunder med egne felt som er forbeholdt minoriteter fordi de oppfyller deres spesifikke behov. Det er fint å være knyttet til et lokalt begravelsesbyrå som har god kjennskap til de forskjellige gravlundene i nærområdet og som kan bistå med å møte spesielle ønsker.

Lokale møter

Når noen har gått bort setter de fleste pris på at alt som skal organiseres går som det skal, og at de har en lokal person å forholde seg til. Det er vanligst at folk tar kontakt via telefon for å finne ut litt mer, men våre planleggingsmøter er utført ansikt til ansikt.

Riktig kunnskap

Det er også viktig at begravelsesbyrået har tilstrekkelig kunnskap og de riktige sertifiseringene. Det er anbefalt å velge et byrå som har medlemskap i Virke slik at du kan være trygg på at gravferdskonsulentene i byrået har den kompetansen de skal.

Tilgjengelige priser

De fleste er opptatt av hva en begravelse vil koste, og det er lurt å velge et firma som har prisene sine lett tilgjengelige blant annet på sitt nettsted. Vi i begravelsesbyrå Nilsen er opptatt av å være transparente i alle ledd, og viser derfor priser for hvert element i vårt nettbaserte planleggingsverktøy. Det er viktig at du får full kontroll på hva som inngår i begravelsen og hva hver enkelt ting vil koste slik at prosessen blir så enkel som mulig.

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående begravelse og hvordan vi kan hjelpe deg.