Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt elementer man ønsker å inkludere. En av de vanligste seremoniene i Norge er kristelig begravelse, men vi i begravelsesbyrå Nilsen tilrettelegger for alle type seremonier. Nedenfor kan du lese litt om de forskjellige begravelsesseremoniene relatert til ulike religioner og livssyn.

Kristelig begravelsesseremoni

Ved en kirkelig begravelse spiller organisten før klokkene ringer inn. Etter dette er det åpent for musikkinnslag. Deretter synges en felles salme, og minneord som er satt opp av prest og pårørende leses opp. Minneordene kan pårørende skrive selv, eller de kan skrive deler av teksten selv. Pårørende kan også velge å lese opp minneordene. Det er da også åpent for å si noen ord for dem som er til stede. Deretter leses tekster på sløyfene i blomsterdekorasjonene opp av enten prest eller av pårørende selv. Det er så er åpent for musikkinnslag fra de tilstedeværende eller organist. Presten leser etter dette 3 bibeltekster og forsamlingen synger en salme. Etter dette følger andakt fra prest. Den avsluttes med «Fadervår», og forsamlingen synger den tredje og siste salmen. Man kan avslutte med et musikkstykke før seks personer går frem for å bære kisten til gravsted. Begravelsesfølget går sammen til gravstedet, og et salmevers blir opplest. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse og nedsenking av kiste sammen med et salmevers.

Humanistisk begravelsesseremoni

Denne formen for seremoni bygges opp veldig likt som den kirkelige. Det er likevel friere musikkvalg og man bruker musikk uten religiøs tilknytning. De pårørende setter opp programmet for begravelsen sammen med taleren man får fra Human-Etisk Forbund. I planleggingsmøtet finner man ut av hvordan programmet skal legges opp, samt hvem som skal gjøre hva. En humanistisk begravelsesseremoni kan blant annet inneholde musikkavspilling, diktopplesing, fellessang, og soloinnslag.

Privat begravelsesseremoni

Det samme oppsettet for program gjelder også for en privat seremoni. Alle innslag kan brukes. En privat begravelsesseremoni kan inneholde både bibeltekster samt humanistiske sanger og dikt. Denne typen seremoni ledes av en person som verken er del av kirken eller Human-Etisk Forbund. Her er det en fra familien eller nærmeste pårørende som lager oppsettet for seremonien. Pårørende skriver en minnetale som de leser opp selv.

Hvor lenge varer en begravelse

Som beskrevet ovenfor kommer lengden på en begravelse veldig an på hvilken type seremoni som holdes samt antall taler og musikalske innslag. Det er likevel mest vanlig at en begravelse varer mellom en halv time og en drøy time. Ofte kan gravferder ta noe lengre tid enn bisettelser, fordi gravfølget går med kisten til gravstedet.

Dersom du har spørsmål angående begravelse, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale.