Som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden på den tildelte gravplassen etter gravferdsseremonien, er det mange som velger en bisettelse. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste i jorden etter seremonien, men kjøres i bårebil til krematoriet for kremasjon. På et senere tidspunkt, gjerne noen ukers tid, vil en urnenedsettelse finne sted.

Her kan du lese mer om hvilke tjenester Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr i anledning begravelser.

Lang erfaring med gravferder på Romerike

Medarbeiderne i Begravelsesbyrået Nilsen har lang erfaring med gravferder og gravferdsseremonier, inkludert bisettelser, på Romerike. Vi er opptatt av at seremonien skal være en verdig avslutning på avdødes liv og at den gir de pårørende og etterlatte rom for refleksjon og ettertanke. En avskjedsseremoni i kirken kan derfor tilpasses både avdøde og pårørendes ønsker.

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål om bisettelser, kan du kontakte oss i Begravelsesbyrået Nilsen her.